Zahryzli sme sa do súťaže iBoborZahryzli sme sa do súťaže iBobor

Znovu sme súťažili o počítačoch pri počítačoch 🙂

Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť u žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V tomto šk. roku naši žiaci súťažili v 2 kategóriách:

  • Kadeti: 8. a 9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia,
  • Seniori: 3. a 4. ročník gymnázií a stredných škôl, septima a oktáva osemročného gymnázia.

Organizátori súťaže čoskoro zverejnia vyhodnotenie pre učiteľov a žiakov. Budeme Vás onedlho informovať o výsledkoch našich Elbákov, ktorí nás reprezentovali v silnej konkurencii. Tento rok súťažilo 16 209 Kadetov a 4 086 Seniorov. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý dosiahne minimálne 50 bodov z maximálneho počtu 80 bodov. Organizátori súťaže uverejnili štatistické vyhodnotenie, z ktorého sme sa dozvedeli, že úspešných riešiteľov v kategórii Kadeti je v tomto roku 8 196 (50,4 %). V kategórii Seniori je úspešných riešiteľov 1 057 (25,9 %).

Fotogaléria


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *