Novinky, oznamy…


Novinky & oznamy

Spravodajstvo – prinášame aktuálne informácie,
mapujeme najdôležitejšie udalosti školy…


Matematika kooperatívneMatematika kooperatívne

Matematika na otvorenej hodine v 2.A

Bol nezvyčajný sychravý deň 13. december 2017. Štvrtá vyučovacia hodina bola mojou otvorenou vyučovacou hodinou. Po zvonení ma žiaci z 2.A privítali s väčším úsmevom ako po iné dni. Dnes si pripravili netradičnú hodinu, …

Návšteva Britského centraNávšteva Britského centra

Predvianočná návšteva Britského centra Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove

15. decembra 2017 sa trieda 2.A vybrala na návštevu Britského centra Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Prednáška nadväzovala na všeobecné poznatky, ktoré si žiaci pamätali z minuloročnej exkurzie v …

Profesijná príprava ElbákovProfesijná príprava Elbákov

Profesijná orientácia

Voľba vysokoškolského štúdia alebo budúceho povolania je jednou z najdôležitejších v živote mladého človeka, pretože na základe nej sa neskôr buduje profesionálna pozícia v spoločnosti a životný štýl, ktorý je zvyčajne spojený s preferenciou určitých hodnôt, záujmov a …

Mikulášske čítanie s porozumenímMikulášske čítanie s porozumením

Mikulášske čítanie a čitateľská gramotnosť

(6. 12. 2017)

Počas osláv Mikuláša si žiaci nášho gymnázia našli čas aj pre otestovanie svojej čitateľskej gramotnosti a zúčastnili sa na Mikulášskom čítaní s porozumením, ktoré sa konalo pod vedením Mgr. Andrei Hocmanovej, Mgr. …

Inšpirácie pre pedagogickú praxInšpirácie pre pedagogickú prax

Odborno-metodický seminár

Seminára v MPC v Prešove, zameraného na problematiku možnosti rozvoja prírodovednej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl sa z našej školy zúčastnili:

  • Mgr. Nataša Boháčová
  • RNDr. Mária Inašová
  • RNDr. Július Humeňanský
  • PaedDr. Marcela Mrázová
  • Mgr. Jarmila Pramugová

Cieľom …